Wzory podstawowych wniosków

Dokumenty do pobrania

W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do komornika stosowny wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. Dokumenty te można nadesłać drogą pocztową. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz wszelkie niezbędne dane osobowe dłużnika i wierzyciela, to jest imię, nazwisko, nazwę, adres, siedzibę, numer PESEL, NIP, REGON, stosownie do treści art. 126 k.p.c. Wierzyciel może ponadto wskazać sposoby egzekucji, a także zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Wzory podstawowych wniosków składanych w postępowaniu egzekucyjnym

Km_Kmp_ Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Km_Kmp_ Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Km_ Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Km_ Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Km_ Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Km_ Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Km_ Wniosek o spis inwentarza

Km_ Wniosek o spis inwentarza

Wniosek o eksmisję

Wniosek o eksmisję

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wnioski dotyczące należności alimentacyjnych

Kmp_Wniosek o wszczęcie postępowania - należności alimentacyjne

Kmp_Wniosek o wszczęcie postępowania - należności alimentacyjne

Kmp_Wniosek o rozszerzenie egzekucji należności alimentacyjnych

Kmp_Wniosek o rozszerzenie egzekucji należności alimentacyjnych

Kmp_Wniosek o umorzenie egzekucji należności alimentacyjnych

Kmp_Wniosek o umorzenie egzekucji należności alimentacyjnych

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów

Inne Wnioski 

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o doręczenie korespondencji

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Wniosek o eksmisję

Wniosek o eksmisję

O kancelarii

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym oraz organem władzy publicznej w zakresie wykonywania określonych prawem czynności, w szczególności do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, a także innych ustawowo przewidzianych zadań. 

Dane kontaktowe

ul. Gen. W. Andersa 2C/6, 
14-202 Iława ID EPU: 2580
telefon: (89) 644 81 81
email: ilawa.kolaczkowski@komornik.pl
ePUAP: /Jacek_KolaczkowskiKS/domyslna
ePUAP: /Jacek_KolaczkowskiKS/ezbiegi
konto: 09 1600 1462 1816 1308 4000 0001
BNP PARIBAS S.W.I.F.T /BIC - PPABPLPKXXX

Treści zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy, w tym również reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w tym w rozumieniu Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.