Stronami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel i dłużnik. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, wierzyciel może złożyć wniosek do komornika w sprawie egzekucji należności, czyli zainicjować postępowanie. Komornik jest organem egzekucyjnym, do którego ustawowych zadań...